Czy muszę być zameldowany?

Czy muszę być zameldowany?

Choć już kilkakrotnie zapowiadano jego zniesienie, obowiązek meldunkowy w Polsce nadal obowiązuje wszystkich mieszkających na terenie naszego kraju. Meldunek może mieć charakter stały lub czasowy i dotyczy zarówno Polaków, jak i cudzoziemców.

Meldunek polega na oficjalnym zadeklarowaniu aktualnego miejsca zamieszkania, na stałe lub czasowo. W przypadku pobytu czasowego mowa o przebywaniu pod konkretnym adresem przez okres co najmniej 3 miesięcy, ale bez zamiaru pozostawania tam na stałe. Co ważne, adres zameldowania nie musi być tożsamy z adresem zamieszkania lub korespondencyjnym. Polskie prawo dopuszcza posiadanie dwóch meldunków: stałego i czasowego, a tym samym sytuację, gdy adres zamieszkania różni się od adresu zameldowania.

Meldunek a wyjazd za granicę

Ponieważ meldunek można zmieniać, obowiązek ten dotyczy zarówno konieczności zameldowania, jak i wymeldowania się z miejsca zamieszkania w razie jego zmiany. Dotyczy to nie tylko osób przebywających w kraju, ale również planujących wyjazd za granicę mający trwać więcej niż pół roku. Fakt wyjazdu należy zgłosić, a konsekwencją będzie wymeldowanie. Jeśli wyjazd jest czasowy i zamierzasz wrócić do kraju, zostaniesz automatycznie wymeldowany tylko z czasowego miejsca pobytu. Gdy natomiast wyjeżdżasz z Polski na dobre, zostaniesz wymeldowany ze wszystkich miejsc, w których widniał twój meldunek.  Analogicznie, powrót również trzeba zgłosić i dokonać kolejnego zameldowania.

Meldunek z automatu dotyczy dzieci, które bez dodatkowych formalności są meldowane na stałe w miejscu zamieszkania rodziców lub opiekunów.

Kiedy trzeba dopełnić obowiązku meldunkowego?

  • najpóźniej w 30. dniu od przybycia do miejsca zamieszkania,
  • jeśli mieszkasz na stałe pod konkretnym adresem – zamelduj się na pobyt stały,
  • jeśli mieszkasz czasowo dłużej niż 3 miesiące pod konkretnym adresem – zamelduj się tam na pobyt czasowy. Wtedy nadal możesz mieć meldunek w miejscu swojego pobytu stałego.

Czy meldunek się przydaje?

Po pierwsze zaznaczmy – za niedopełnienie tego obowiązku prawo nie przewiduje kar dla obywateli polskich. Warto jednak wziąć pod uwagę możliwość meldunku, ponieważ fakt ten może nieść za sobą pewne korzyści. Po pierwsze, meldunek jest konieczny do udziału w wyborach – jeśli chcemy głosować poza miejscem zameldowania, trzeba liczyć się z dopełnieniem dodatkowych formalności.

Po drugie, zameldowanie to często warunek rejestracji w urzędzie pracy, z co za tym idzie pobierania zasiłku czy możliwości skorzystania z ubezpieczenia, Meldunek jest również istotny przy zapisywaniu dziecka do publicznego przedszkola, co wynika z przepisów związanych z rejonizacją.

Warto pamiętać, że obecnie dopełnienie obowiązku meldunkowego jest znacznie prostsze niż w przeszłości, gdy konieczne było osobiste pojawienie się w urzędzie. Dziś zameldować można się również przez Internet, korzystając z profilu zaufanego, certyfikatu  kwalifikowanego lub e-dowodu.

Comments are closed.

Secured By miniOrange