Usługi wewnątrz Unii Europejskiej – jak działa Import

Usługi wewnątrz Unii Europejskiej – jak działa Import

Wiele przedsiębiorców korzysta z produktów oraz usług pochodzących spoza granic państwa na terenie Unii Europejskiej. Dzięki temu przedsiębiorstwa zwiększają swoją atrakcyjność na rynku lokalnym. Jednak jak wszystkie wydatki, również te importowe muszą zostać odpowiednio zaksięgowane. Czym właściwie jest import usług z Unii Europejskiej i jak poprawnie go rozliczyć? O tym opowiemy poniżej.

Import usług – co to takiego?

Zakup usług oraz towarów spoza granic danego Państwa nazywany jest importem. Jednak w zależności od tego, czy kraj, z którego pochodzi towar lub usługa jest z Unii Europejskiej lub spoza tej wspólnoty sposób rozliczania może być różny. Import usług z Unii Europejskiej będzie z pewnością dużo prostszy ze względu chociażby na formalności celne. Według ustawy o VAT art. 2 pkt 9 import to świadczenie usług, które powoduje obowiązek podatkowy po stornie nabywcy usługi, bądź towaru. Ważnym elementem podczas importu usług jest ustalenie statusu usługobiorcy. Wyróżnia się statusy usługobiorcy:

  • kiedy usługobiorcą jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, która nie posiada osobowości prawnej
  • usługobiorca to osoba fizyczna, która samodzielnie wykonuje działalność gospodarczą
  • osobę prawną, która nie jest podatnikiem, ale jest zarejestrowana lub zobowiązana do rejestracji jak podatnik VAT EU
  • podatnik, który posiada stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej lub też posiada stałą siedzibę działalności na terytorium kraju
  • osoba prawna niebędąca podatnikiem, ale posiadająca siedzibę firmy na terytorium kraju i jest zobowiązana do rejestracji jako podatnik VAT UE

Należy pamiętać, że podczas świadczenia usług wewnątrz wspólnoty, jaką jest Unia Europejska zarejestrować się do VAT UE musi również podatnik zwolniony z VAT. Jednak pamiętajmy, że taka rejestracja wcale nie spowoduje rezygnacji ze zwolnienia z podatku VAT.

Obowiązek podatkowy podczas importu usług i rozliczanie importu usług?

Ustawa o VAT niestety nie określa jednoznacznie przypadku, kiedy powstaje obowiązek podatkowy podczas importu usług. Jednak przyjmuje się ogólną zasadę, która mówi, że obowiązek podatkowy powstaje w momencie, kiedy następuje dostawa towaru lub realizacja usługi. Pamiętajmy też, że w przypadku, gdy przed wykonaniem usługi lub dostawy towaru została zapłacona zaliczka, to za moment powstania obowiązku podatkowego uważa się chwilę jej zapłaty. Natomiast, jeśli chodzi o rozliczenie podatku, to ma ono ścisłe powiązanie z miejscem świadczenia usługi. I tak wyróżnia miejsce świadczenie usługi, jako:

  • miejsce, w którym usługobiorca posiada siedzibę swojej działalności
  • stałe miejsce inne niż siedziba, gdzie podatnik prowadzi działalność gospodarczą
  • miejsce stałego zamieszkania lub pobytu usługobiorcy, który nie posiada stałego miejsca działalności oraz siedziby

Jak rozliczyć podatek VAT z importowanych usług?

Aby poprawnie rozliczyć podatek VAT z importowanych usług i ująć go w ewidencji należy przede wszystkim przeliczyć wartość usługi na PLN. Przeliczenie to należy dokonać po średnim kursie NBP z ostatniego dnia roboczego, który poprzedza dzień kiedy powstaje obowiązek podatkowy lub daty wystawienia faktury jeśli została ona wystawiona przed powstaniem tego obowiązku podatkowego. Po przeliczeniu wartości na odpowiednią walutę, czynny podatnik musi ująć import w odpowiedniej pozycji w deklaracji VAT-7 lub VAT – 7K. Natomiast jeśli podatnik jest zwolniony z VAT od importu usług, to import należy ująć w deklaracji VAT – 9M w pozycji 12 i 13.

Comments are closed.

Secured By miniOrange